phone software provider
www.higgins.cz

Hades - call progress patrol


SW sloužící k dohledu na vytváření a průběh telefonních hovorů. Vhodný pro napojení na veřejné nebo pobočkové VoIP ústředny. Určený ke vřazení do SIP svazku mezi ústřednami.

Halali-mode

Umožňuje po dobu vyvánění přehrávat hlásku. Hlídá čas do zahájení vyzvánění nebo odmítnutí hovoru nebo do připojení vzdálené netarifované hlásky, max. dobu přerušení hovoru i max. délku trvání hovoru. Při překročení limitů před zahájením hovoru buď započne tarifování nebo přehraje hlásku a ukončí volání  nebo pouze přeruší volání. Při nadlimitním přerušení hovoru nebo při dosažení max. délky hovoru buď přehraje hlásku a přeruší hovor nebo pouze přeruší hovor.


SW lze na telefonní ústřednu napojit jedním SIP svazkem (pak hovory vrací do stejného svazku, po jakém je přijal) nebo na dvojici SIP svazků (potom hovory tranzituje z jednoho do druhého svazku). V případě dvou SIP svazků může být kontrola prováděna jen v jednom směru nebo v obou směrech. Není-li kontrola v druhém směru prováděna, pak mohou být volání buď tranzitovány (bez kontroly jejich průběhu) nebo odmítány nebo ignorovány. Parametry kontroly mohou být pro oba směry tranzitu shodné nebo různé.

Základní informace

jméno software: HADES příklady využití: PDF
stav software: zkušební provoz popis software: PDF
aktuální verze: 1.03 uživatelská příručka: PDF
vydání verze: 1.6.2015 instalační příručka: PDF
historie verzí: PDF licenční podmínky: PDF
vlastní software: na vyžádání ceník software: na vyžádání

Technické parametry

jednotka licencování: kanál SIP svazku (rozsah 1 až 30)
vnitřní rozhraní: SIP svazek (pro napojení na chráněnou ústřednu)
vnější rozhraní: SIP svazek (pro napojení na nadřízenou ústřednu)
SIP zabezpečení: pomocí IP adresy a UDP portu vzdálené strany
dohled na propojení:

periodickou výměnou SIP zpráv OPTIONS

(kontroluje funkčnost propojení a zajišťuje průchod přes NATy)

systémový software:

MS Windows XP Prof. SP3 a vyšší

(bez požadavku na instalaci databáze)

zátížení hardware:

cca 8% výkonu CPU Xeon 3 GHz, RAM 4 GB

cca 6% kapacity Ethernet 100 Mbps

(pro 30 kontrolovaných kanálů SIP svazku)

Náhledy programu 

Kontaktujte nás

Kontakty

HELIOT applications s.r.o.

Studánkova 522,
149 00 Praha 4 - Újezd

tel.: +420 210 326 104
fax: +420 210 326 105