phone software provider
www.higgins.cz

Hadrian - trunk fraud wall


SW zajišťující ochranu proti telefonním podvodům. Vhodný pro zabezpečení sítí VoIP operátorů nebo pobočkových ústředen. Určený ke vřazení do SIP svazku mezi ústřednami.

Halali-mode

Umožňuje blokovat vybrané cíle tuzemských hovorů, povolovat zvolené zahraniční hovory, definovat výjimky pro tuzemské i zahraniční hovory a průběžně kontrolovat počty i objemy zahraničních telefonátů. Bezpečnostní schéma je časově proměnlivé a může být odlišné pro různé dny (např. pro pracovní dny a dny volna) nebo pro různé části dne (např. přísnější pro noc a volnější pro den). Podezření na podvodné hovory jsou signalizována provozovateli SW a cíle těchto hovorů mohou být blokovány.


SW lze na telefonní ústřednu napojit jedním SIP svazkem (vrací pak hovory do stejného svazku, po jakém je přijal) nebo dvojicí SIP svazků (tranzituje potom hovory z jednoho do druhého svazku). Kontrola hovorů probíhá vždy pouze v jednom směru. Ve druhém směru mohou být volání buď tranzitována (bez kontroly podvodných volání) nebo odmítána nebo ignorována. Pro ochranu individuálních SIP telefonů  slouží SW Hammer.

Základní informace

jméno software: HADRIAN příklady využití: PDF
stav software: připravován popis software: PDF
aktuální verze:   uživatelská příručka: PDF
vydání verze:   instalační příručka: PDF
historie verzí:   licenční podmínky: PDF
vlastní software: nedostupný ceník software: na vyžádání

Technické parametry

jednotka licencování: kanál SIP svazku (rozsah 1 až 30)
vnitřní rozhraní: SIP svazek (pro napojení na chráněnou ústřednu)
vnější rozhraní: SIP svazek (pro napojení na nadřízenou ústřednu)
SIP zabezpečení: pomocí IP adresy a UDP portu vzdálené strany
dohled na propojení:

periodickou výměnou SIP zpráv OPTIONS

(kontroluje funkčnost propojení a zajišťuje průchod přes NATy)

systémový software:

MS Windows XP Prof. SP3 a vyšší

(bez požadavku na instalaci databáze)

zátížení hardware:

cca 8% výkonu CPU Xeon 3 GHz, RAM 4 GB

cca 6% kapacity Ethernet 100 Mbps

(pro 30 chráněných kanálů SIP svazku)

Náhledy programu

Kontaktujte nás

Kontakty

HELIOT applications s.r.o.

Studánkova 522,
149 00 Praha 4 - Újezd

tel.: +420 210 326 104
fax: +420 210 326 105