phone software provider
www.higgins.cz

Hammer - phone fraud wall


SW sloužící pro ochranu proti telefonním podvodům. Vhodný pro zabezpečení individuálních SIP telefonů nebo VoIP bran či routerů. Určený k oddělení telefonů od SIP portů ústředny.

Halali-mode

Umožňuje blokovat vybrané cíle tuzemských hovorů, povolovat zvolené zahraniční hovory, definovat výjimky pro tuzemské i zahraniční hovory a průběžně kontrolovat počty i objemy zahraničních telefonátů. Bezpečnostní schéma je časově proměnlivé a může být odlišné pro různé dny (např. pro pracovní dny a dny volna) nebo pro různé části dne (např. přísnější pro noc nebo volnější pro den). Podezření na podvodné hovory jsou signalizována provozovateli SW a cíle těchto hovorů mohou být blokovány.


SW simuluje SIP porty ústředny a současně je napojen na původní porty veřejné nebo pobočkové VoIP ústředny. Kontrola hovorů probíhá vždy pouze v jednom směru. Ve druhém směru mohou být volání buď tranzitována (bez kontroly podvodných volání) nebo odmítána nebo ignorována. Pro ochranu SIP svazků  slouží SW Hadrian.

Základní informace

jméno software: HAMMER příklady využití: PDF
stav software: připravován popis software: PDF
aktuální verze:   uživatelská příručka: PDF
vydání verze:   instalační příručka: PDF
historie verzí:   licenční podmínky: PDF
vlastní software: nedostupný ceník software: na vyžádání

Technické parametry

jednotka licencování: port SIP telefonu (rozsah 1 až 30)
vnitřní rozhraní: SIP porty (pro napojení chráněných telefonů)
vnější rozhraní: SIP telefony (pro napojení na nadřízenou ústřednu)
SIP zabezpečení: registrací za pomoci SIP jména, SIP hesla a MDA5
dohled na napojení:

periodickou výměnou SIP zpráv REGISTER

(udržuje napojení na ústřednu a zajišťuje průchod přes NATy)

systémový software:

MS Windows XP Prof. SP3 a vyšší

(bez požadavku na instalaci databáze)

zátížení hardware:

cca 8% výkonu CPU Xeon 3 GHz, RAM 4 GB

cca 6% kapacity Ethernet 100 Mbps

(pro 30 chráněných SIP telefonů)

Náhledy programu

Kontaktujte nás

Kontakty

HELIOT applications s.r.o.

Studánkova 522,
149 00 Praha 4 - Újezd

tel.: +420 210 326 104
fax: +420 210 326 105