phone software provider
www.higgins.cz

Hydra - outgoing phone caller


SW realizující zdroj umělých telefonních hovorů. Vhodný pro VoIP operátory, pro výrobce telefonních ústředen nebo pro vývojáře telefonních programů. Určený k zakončení SIP svazku.

Halali-mode

Umožňuje definovat rozsahy čísel volajícího, rozsahy čísel volaného, měsíční objem hovorů, intenzitu hodinového provozu v pracovních dnech i ve dnech volna, max. dobu čekání na přihlášení volaného, min. pauzu mezi pokusy o hovor, min. a max. délku hovorů a obsah vlastních hovorů. Simulovaný telefonní provoz lze použít k zátěžovým či spolehlivostním testů telefonních ústředen, jejich propojení, navazujích telefonních programů. Při vývoji, při akceptacích i za provozu SW a HW.


SW tedy lze použít pro simulování aktivní strany SIP svazku, včetně simulace náhodné intenzity provozu v průběhu dne i týdne. SW Halali lze použí jako protistranu pro SW Halali.

Základní informace

jméno software: HYDRA příklady využití: PDF
stav software: zkušební provoz popis software: PDF
aktuální verze: 1.03 uživatelská příručka: PDF
vydání verze: 1.6.2015 instalační příručka: PDF
historie verzí: PDF licenční podmínky: PDF
vlastní software: na vyžádání ceník software: na vyžádání

Technické parametry

jednotka licencování: kanál SIP svazku (rozsah 1 až 30)
telefonní rozhraní: SIP svazek (pro napojení na ústřednu)
SIP zabezpečení: pomocí IP adresy a UDP portu vzdálené strany
dohled na propojení:

periodickou výměnou SIP zpráv OPTIONS

(kontroluje funkčnost propojení a zajišťuje průchod přes NATy)

systémový software:

MS Windows XP Prof. SP3 a vyšší

(bez požadavku na instalaci databáze)

zátížení hardware:

cca 8% výkonu CPU Xeon 3 GHz, RAM 4 GB

cca 3% kapacity Ethernet 100 Mbps

(pro 30 obsluhovaných kanálů SIP svazku)

Náhledy programu 

Kontaktujte nás

Kontakty

HELIOT applications s.r.o.

Studánkova 522,
149 00 Praha 4 - Újezd

tel.: +420 210 326 104
fax: +420 210 326 105